Hội thảo xu thế chủ đạo ảnh hưởng đến nền kinh tế số của Việt Nam tới năm 2038

Sáng nay ngày 17/7/2018, tại Đà Nẵng Data61 thuộc CSIRO – Tổ chức nghiên cứu Khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung của Úc và Bộ Khoa học công nghệ đã tổ chức Hội thảo xu thế chủ đạo ảnh hưởng đến nền kinh tế số của Việt Nam tới năm 2038.

Dự án Tương lai nền kinh tế số của Việt Nam là dự án hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Data 61 của Úc nằm trong khuôn khổ chươn trình Aus4innovation của đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Đây là dự án nghiên cứu hợp tác giữa Việt – ÚC.  Mục tiêu của Hội thảo này nhằm xác định các xu thế ảnh hướng đến sự phát triển của nền kinh tế số ở Việt Nam bao gồm Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Pháp lý, Môi trường và các lĩnh vực có tiềm năng tác động đến công nghệ trong vòng 20 năm tới.

Kết quả từ hội thảo là công cụ cho việc hoạch định các chính sách dài hạn trong ngành khoa học, công nghiệp và đổi mới của Việt Nam, giúp cho Việt Nam có khả năng ứng phó với những thay đổi lớn. Hội thảo này cũng hỗ trợ cho chính phủ Úc xác định các lĩnh vực hợp tác và phối hợp giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

 

Nguồn: dost.danang.gov.vn.

Bài viết liên quan