SỨ MỆNH CỦA THANH NIÊN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam đều mang hình tượng thanh niên, đặc biệt là Thánh Gióng. Tài sản lớn nhất của thanh niên là có khát vọng và dám mơ ước. Một trong những sứ mệnh của thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Thời đại bây giờ là chuyển đổi số, công nghệ số, và vì thế, đây là một trong những sứ mệnh hiện nay của thanh niên Việt Nam.
Có thể là hình ảnh về ‎một hoặc nhiều người và ‎văn bản cho biết '‎Ông bà chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản như sau ạ! )س رت‎'‎‎
“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Hình ảnh thanh niên Việt Nam đã gắn liền với những hoạt động mang tính toàn dân, gắn liền với những nơi khó khăn nhất. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, thanh niên cũng luôn là lực lượng tiên phong đi vào tâm dịch để hỗ trợ người dân.
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban đã xác định trọng tâm của chuyển đổi số là đưa người dân, doanh nghiệp lên các nền tảng số Việt Nam. Hiểu nôm na là khuyến khích và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng các nền tảng số Việt Nam. Trước là phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh, học tập, làm việc, giải trí và các hoạt động khác, sau là góp phần hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ số nòng cốt có năng lực làm chủ thị trường trong nước và vươn ra khu vực và thế giới. Việc người dân Việt Nam sử dụng nền tảng do doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ, và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam cũng là bảo vệ chủ quyền số quốc gia, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Rào cản lớn nhất để đưa người dân lên các nền tảng số là người dân thiếu kỹ năng số. Đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, những nơi mà người dân chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ, hoặc chưa khám phá ra nhu cầu sử dụng công nghệ số. Nếu có cách làm đúng, Việt Nam có thể khai phóng được tiềm năng phát triển kinh tế số – xã hội số tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, từ đó giải quyết được nhiều vấn đề vốn đã tồn tại từ rất lâu.
Tại Việt Nam, Đoàn Thanh niên với hơn 06 triệu đoàn viên trên khắp các vùng miền của tổ quốc là lực lượng xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết. Chủ yếu là các bạn trẻ, có khả năng học hỏi, nắm bắt công nghệ nhanh, tức là có lợi thế trong việc thích nghi với môi trường số. Nếu mỗi đoàn viên trở thành hạt nhân hình thành Tổ công nghệ số cộng đồng lan tỏa kỹ năng số tới từng người dân thì việc phổ cập kỹ năng số cho người dân sẽ trở thành một nhiệm vụ khả thi hơn rất nhiều.
Đoàn Thanh niên là chủ lực, chủ trì phối hợp cùng các tổ chức chính trị – xã hội khác trên địa bàn. Người thanh niên nên có kinh nghiệm của bậc lão niên. Người thanh niên đi tìm bậc lão niên có khát vọng như thanh niên để giúp mình. Có rất nhiều bậc lão niên thuộc Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ nhưng có khát vọng như thanh niên.
Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp xã thì lấy Bí thư Đoàn xã làm Tổ trưởng (vì là chuyên trách). Tương ứng với Tổ này thì trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thành lập Câu lạc bộ chuyển đổi số do Bí thư Chi đoàn chủ trì.
Thanh niên, với khả năng sáng tạo dồi dào luôn nghĩ ra những cách làm mới, hiệu quả cho những vấn đề khó. Và tôi tin rằng, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bạn thanh niên sẽ phát huy được đức tính, phẩm chất tốt đẹp nhất của thanh niên Việt Nam và thực hiện sứ mệnh của mình trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Theo: Già làng số

Bài viết liên quan