Xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang có bản sắc riêng

Ngày 15-8, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã đề ra; đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế như: việc triển khai các chính sách đầu tư nông nghiệp còn khó khăn và chưa hiệu quả; tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều trở ngại; đời sống, việc làm của một bộ phận người dân còn khó khăn; các vấn đề về quản lý tài nguyên, khoáng sản, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị cần phát triển huyện Hòa Vang có bản sắc riêng. Ảnh: Q.KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị cần phát triển huyện Hòa Vang có bản sắc riêng. Ảnh: Q.KHẢI

Về phương hướng và nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị huyện cần quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố trong điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố thời gian tới, cần phải định vị rõ huyện Hòa Vang có vị trí, vai trò như thế nào đối với phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng, làm sao quy hoạch phải có tầm nhìn lâu dài và bảo đảm bản sắc riêng của Hòa Vang”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí lưu ý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành của huyện cần đề ra giải pháp phát triển kinh tế một cách bền vững, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và sạch, nông nghiệp phục vụ đô thị, hướng đến nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, huyện Hòa Vang cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà huyện có tiềm năng, lợi thế để phát triển; chú trọng khai thác và phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái; nâng cao công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, giữ vững môi trường xanh, diện mạo nông thôn khang trang và sạch đẹp.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, góp phần đưa việc thực hiện một số chỉ tiêu đạt khá cao, nhiều nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Kinh tế tăng trưởng và phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng của nghị quyết: dịch vụ 53,31%, công nghiệp 31,36%, nông nghiệp 15,33%.

Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 32,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,75 triệu đồng/năm, tăng 1,72 lần so với cuối năm 2015. Hằng năm, có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, phát triển 465 đảng viên mới.

Trong nửa nhiệm kỳ, huyện đã đầu tư 20 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 36,2km, nâng cấp 54,1km đường kiệt hẻm; đầu tư, nâng cấp 47 công trình trường học. Hội nghị đã thảo luận bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã đề ra.

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng.

Bài viết liên quan