Nói chuyện chuyên đề “Tổng quan về ASEAN và quan hệ ASEAN với Việt Nam – Tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ ngoại ngữ trong cán bộ Đoàn viên thanh niên hiện nay”

Ngày 15/11/2019, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Nói chuyện chuyên đề “Tổng quan về ASEAN và quan hệ ASEAN với Việt Nam – Tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ ngoại ngữ trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên hiện nay”, với sự tham gia của đồng chí Đỗ Phương Thảo – Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, cùng hơn 150 đoàn viên, thanh niên thuộc khối công nhân, viên chức trên địa bàn thành phố.

Tại Diễn đàn, đoàn viên thanh niên, sinh viên đã được truyền đạt về mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa giữa các nước trong khối ASEAN và Việt Nam trong tình hình hiện nay; các hoạt động đối ngoại, giao lưu thanh niên trong khu vực ASEAN và cùng trao đổi về tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời đại mở rộng quan hệ quốc tế hiện nay như mở ra các cơ hội về việc làm, tiếp cận kho tri thức nhân loại bằng tiếng Anh, tự tin hơn trong giao tiếp, đi du lịch…, đồng thời, cùng thảo luận các phương pháp để học và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt hơn.

Thông qua Diễn đàn, các đồng chí cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh đã có thêm những thông tin và kiến thức, kinh nghiệm trong việc chủ động nâng cao năng lực tiếng Anh của bản thân, đồng thời, có thêm những phương pháp tổ chức các hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận với tiếng Anh nhiều hơn nữa, đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Ban Biên tập

Bài viết liên quan