Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Nói chuyện chuyên đề “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

Ngày 13/11/2019, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Nói chuyện chuyên đề “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, với sự tham gia của hơn 150 đoàn viên, thanh niên khối công nhân, viên chức. Tại buổi nói chuyện, Báo cáo viên đã nêu lên vai trò của mô hình gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và giá trị của gia đình trong xã hội hiện nay, đặc biệt là gia đình cán bộ Đoàn. Đặc biệt, các bạn Đoàn viên, thanh niên tại buổi nói chuyện đã mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của họ đối với gia đình có người tham gia công tác Đoàn thanh niên cũng như các giải pháp xoay quanh tiêu chí về xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Thông qua buổi tọa đàm nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế và công tác bình đẳng giới; tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay và đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trên mạng xã hội.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 30 gia đình trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (mỗi suất 500.000 đồng).

 

 

 Tin: Ban Biên tập

 

 

 

 

Bài viết liên quan