Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức toạ đàm Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số 2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng năm 2023; chủ đề công tác năm 2023 “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”; tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc, phát huy vai trò của tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số; ngày 07/11/2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” năm 2023.

Tọa đàm là nơi để tuổi trẻ nói lên tiếng nói của mình góp phần xây dựng, phát triển, chấn hưng văn hóa, trong bối cảnh văn hóa đang chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực; đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí và tinh thần hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Đà Nẵng trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2021; Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Toạ đàm “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số”.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo, UV BCH Trung ương Đoàn – Phó Bí thư Thành Đoàn phát biểu đề dẫn, định hướng nội dung Toạ đàm 

Tại phát biểu đề dẫn Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Phó Bí thư Thành Đoàn còn khẳng định “Công cuộc chấn hưng văn hóa luôn phải được bắt đầu từ yếu tố trung tâm là con người, trong đó nhấn mạnh là thế hệ trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh niên bởi họ là những người có nhiều điều kiện nhất trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, song song với đó hành vi của họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến các hành vi văn hóa của cộng đồng nói chung”; đồng thời, đề nghị các tham luận tập trung trao đổi/thảo luận bốn nhóm vấn đề

1/ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện tốt nhiệm vụ chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số;

2/ Phát huy vai trò của tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số;

3/ Ứng dụng công nghệ số trong việc tuyên truyền; quảng bá các giá trị văn hoá lịch sử địa phương;

4/ Vai trò, giải pháp của tổ chức Đoàn đối với chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn phát biểu tại Toạ đàm 

Song song với đó, phát biểu tại Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn cũng đã nêu bật vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, dưới mọi hình thức đều phải nhanh nhạy, cập nhật công nghệ mới, mở rộng các hình thức, tăng cường các kênh tiếp cận, vừa kịp thời nắm bắt tình hình, vừa đưa tin và định hướng dư luận; tăng cường các hoạt động phát huy vai trò của tuổi trẻ góp phần chấn chỉnh những thông tin tiêu cực, sai trái, lệch lạc của các thế lực thù địch về văn hóa, góp phần vào quá trình tạo nên sự hưng thịnh của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ kỷ nguyên số.

Toạ đàm với sự tham gia của 78 điểm cầu cấp cơ sở. Các điểm cầu tham gia thảo luận sôi nổi gắn với chủ đề của Toạ đàm 

Ban Tuyên giáo Thành Đoàn phát biểu tham luận chủ đề ứng dụng chuyển đổi số trong đổi mới công tác tuyên truyền của Đoàn.

Đặc biệt, các ý kiến tham gia thảo luận tại buổi tọa đàm của đại diện các Khối quận, huyện, Đại học – Cao đẳng, Doanh nghiệp công chức, Lực lượng vũ trang cũng đã đưa ra nhiều nội dung thiết thực nhằm tiếp tục phát huy vai trò, và đưa ra các giải pháp của tổ chức Đoàn đối với chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số.

Tin/bài: BBT

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan