Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội TNTP Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị họp định kỳ Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng – lần thứ 3, năm 2020.

Nhằm tiếp tục tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em; với mong muốn thông qua các hoạt động sẽ giúp trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng và giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là HĐND các cấp có những kiến nghị đối với cấp trên về các vấn đề liên quan đến trẻ em, hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, chính sách về trẻ em. Sáng  16/01/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố  Đà Nẵng tổ chức Hội nghị họp định kỳ Hội đồng trẻ em thành phố Đà Nẵng – lần thứ 3, năm 2020 và quyết định thành lập “Hội đồng trẻ em” thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2018-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu trẻ em đã mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ, nêu ra các câu hỏi, tình huống, nguyện vọng để các chuyên gia, các đại biểu lãnh đạo tư vấn và giải thích các vấn đề một cách cụ thể hơn. Diễn đàn của các em tập trung vào các vấn đề đó là: các vấn đề về bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và các vấn đề liên quan đến học tập, tham gia các hoạt động sinh hoạt tại liên đội và khu dân cư.

Ban Tham vấn diễn đàn đã lắng nghe ý kiến đồng thời tư vấn, giải đáp những câu hỏi, mong muốn, kiến nghị của các em. Sau khi được Ban Tham vấn giải đáp, chia sẻ về kiến thức và khơi dậy, khích lệ, động viên về tinh thần, các em đã nhận thức rõ sự cần thiết phải trang bị hiểu biết về pháp luật, mạnh dạn, tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân, nói lên tiếng nói của mình để chống lại việc sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật; đấu tranh chống bạo lực và xâm hại trẻ em, có kiến thức và có kĩ năng về phòng, tránh tai nạn thương tích; an toàn khi tham gia mạng xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đội trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Bài viết liên quan