Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Cựu Chiến binh và Đoàn thanh niên, giai đoạn 2012-2017

Thực hiện Chương trình phối hợp số 366/CTPH/TĐN-CCB ngày 02/10/2012 giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc\” giai đoạn 2012 – 2017.
Sáng ngày 30/3/2018, tại Hội trường Thành Đoàn; Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên – Hội Cựu Chiến binh thành phố giai đoạn 2012 – 2017.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, Đồng chí: Nguyễn Bá Cảnh – phó Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí: Huỳnh Minh Chức – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố; đồng chí: Nguyễn Duy Minh – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Hội Nông Dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên 7 quận, huyện; Hội CCB Khối Các cơ quan Thành phố, Đại học Đà Nẵng, Khối Doanh nghiệp, Khu công nghiệp, Tổng Cty Điện lực miền Trung, Viễn thông Đà Nẵng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư,  Phó Bí thư Đoàn thanh niên 56 xã, phường đã về tham dự Hội Nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh các cấp trong việc thực hiện Chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012 – 2017. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa hai tổ chức, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, góp phần củng cố tổ chức Đoàn và Hội Cựu chiến binh vững mạnh.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Nguyễn Bá Duân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012 – 2017 giữa Thành Đoàn và Hội Cựu chiến binh thành phố; đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố trình bày Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022. Bên cạnh đó, Hội nghị còn lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng và 4 tham luận với các nội dung:

– Hội Cựu chiến binh quận Liên Chiểu: công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và định hướng việc làm, lập thân lập nghiệp cho thanh niên.

– Hội Cựu chiến binh xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang: công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi trên địa bàn xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

– Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng: tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho thanh thiếu niên.

– Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn: công tác phối hợp và triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành giai đoạn 2017-2022 và khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chương trình phối hợp“Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012 – 2017.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí: Huỳnh Minh Chức trao đổi, Hội Cựu chiến binh thành phố luôn xác định việc góp phần xây dựng thế hệ trẻ về mọi mặt, là một trong những nhiệm vụ của Hội, Hội CCB thành phố đã cùng với Đoàn thanh niên ký kết chương trình phối hợp hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ, hoạt động phối hợp đã góp phần tạo dựng nên một lớp thanh niên mới đi đầu trên nhiều lĩnh vực của thành phố. Hội CCB thành phố và Đoàn thanh niên thành phố sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình ký kết giai đoạn 2018-2022, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có Tâm trong, Trí sáng, hoài bão lớn, xứng đáng là những chủ nhân xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: Văn Tân

Bài viết liên quan