Sơ khảo Liên hoan báo cáo viên cấp thành phố năm 2019

Sáng ngày 14/9/2019, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Sơ khảo Liên hoan báo cáo viên cấp thành phố; Tham dự hoạt động có gần 30 báo cáo viên đến từ các đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.

Đây là hoạt động sôi nổi, tích cực, nhằm tuyên truyền các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả, gương người tốt việc tốt….

Gắn với việc tổ chức Liên hoan là việc xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên các cấp, nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên.

Nội dung báo cáo viên trình bày xoay quanh các chuyên đề về 06 bài học lý luận Chính trị của Đoàn, Các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tác phẩm của Người, Di chúc Hồ Chí Minh, các nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố…

Ban giám khảo sẽ chấm và chọn ra 12 thí sinh có số điểm cao nhất để tham gia vào vòng Chung khảo của Liên hoan được tổ chức vào ngày 29/9/2019 tới.

 

    Tin, ảnh: Văn Tân

 

 

Bài viết liên quan