Đoàn trường Lê Quý Đôn tổ chức lớp cảm tình Đoàn.

Nhằm phát triển lớp đoàn viên kế cận, góp phần xây dựng các chi đoàn và đoàn trường vững mạnh, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2018-2019, Đoàn trường chuyên Lê Quý Đôn đã mở lớp học nhận thức về Đoàn vào chiều ngày 19/10/2018.

Lớp học thu hút 195 thanh niên tham gia. Để đổi mới cách truyền tải những thông tin cơ bản về tổ chức Đoàn và khơi dậy niềm yêu thích, hứng thú cho các bạn thanh niên về các hoạt động Đoàn, Ban tổ chức lớp học đã sử dụng những đoạn phim lịch sử, các câu hỏi nhanh, các nội dung thảo luận với người học. Qua đó, thanh niên học sinh tiếp thu bài học nhanh và tự hình dung được ý thức, sự tự hào và trách nhiệm bản thân khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

Mỗi thanh niên sau khi tham gia lớp học đã viết thu hoạch về các vấn đề: Hiểu biết của bạn về Đoàn Thanh niên? Bạn sẽ làm gì khi được trở thành Đoàn viên? Bạn có đóng góp ý tưởng gì cho phong trào Đoàn trường trong thời gian đến? Sau khi có kết quả bài thu hoạch, các bạn học sinh sẽ tiếp tục rèn luyện để được kết nạp Đoàn trong thời gian đến.

Tin, bài: Đoàn trường Lê Quý Đôn

Bài viết liên quan