Đoàn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức tập huấn công tác Đoàn

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019, đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cốt cán và xây dựng chi đoàn vững mạnh, vào chiều nay, ngày 25/10/2018 Đoàn trường chuyên Lê Quý Đôn tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ thuộc 33 chi đoàn, và 20 câu lạc bộ, đội trực thuộc. Nội dung tập huấn gồm: kỹ năng soạn thảo văn bản Đoàn, Hội; kỹ năng tổ chức trò chơi tập thể; kỹ năng lập và trình bày kế hoạch hoạt động Đoàn, Hội. Với nội dung phong phú, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, Hội được chủ động tiếp cận và trao đổi học tập lẫn nhau, cán bộ Đoàn, Hội thuộc Đoàn trường đã thu nhận được nhiều kỹ năng bổ ích. Hy vọng sau buổi tập huấn, các đồng chí có thể áp dụng tốt trong tổ chức sinh hoạt chi đoàn, góp phần xây dựng chi đoàn, đoàn trường vững mạnh.

Tin, bài: Đoàn trường Lê Quý Đôn

Bài viết liên quan