Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” – Môi trường để học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện.

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” là môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: Rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp. Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình học sinh tiêu biểu về rèn luyện, học nghề; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung.

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”  có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện học sinh trong các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Để triển khai tốt phong trào, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã chỉ đạo Đoàn các trường trường Đại học có đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề triển khai, định hướng tuyên truyền về phong trào với nhiều hình thức, phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: Tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống panô, áp phích cổ động, tuyên truyền lồng ghép các nội dung của phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”  vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt lớp, các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Tổ chức các hoạt động tư vấn, trang bị kiến thức nghề nghiệp cho học sinh thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt câu lạc bộ, thăm quan mô hình thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, hỗ trợ liên hệ nơi thực tập cho học sinh…

ĐVTN thực hành rèn luyện tay nghề

Thành Đoàn Đà Nẵng còn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhằm tạo môi trường cho học sinh thành phố được trao đổi, nâng cao kỹ năng, rèn luyện đạo đức trong học đường và môi trường ngoài xã hội.

Hoạt động “Sân chơi cuối tuần”

Ngoài ra, Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” được Ban chấp hành Đoàn các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề triển khai có hiệu quả. Qua đó đã giúp học sinh xác định cho mình được động cơ học tập đúng đắn, thái độ nghề nghiệp đúng mực, ý thức được tầm quan trọng của công tác học nghề, nêu cao ý thức, tác phong, kỷ luật chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, lớp đề ra, xứng đáng là những học sinh toàn diện trên các mặt đạo đức, tay nghề, thể lực.

Có thể thấy, Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đã tạo mục tiêu, môi trường để học sinh tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho học sinh, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh về lập thân, lập nghiệp trong tương lai, là động lực để các bạn phấn đấu, rèn luyện và khẳng định mình trong học tập và cuộc sống.

 

 Tin, ảnh: BBT.

Bài viết liên quan