Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai mô hình “Chợ giảm túi ni lông”

Với phương châm “Vì một Đà Nẵng xanh – sạch – đẹp”, chung tay hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với túi ni lông và sản phẩm từ nhựa sử dụng 01 lần”, Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai mô hình “Chợ giảm túi ni lông” trên địa bàn các quận, huyện.

Thành Đoàn Đà Nẵng hỗ trợ túi thân thiện với môi trường cho bà con tiểu thương và người dân mua sắm

Đoàn viên, thanh niên đã tuyên truyền, phổ biến tới người dân, các hộ kinh doanh trong chợ về việc giảm thiểu rác thải nhựa; những nguy hại của rác thải nhựa đến môi trường.

Khuyến cáo bà con nhân dân hạn chế tới mức tối đa việc sử dụng các loại túi nilong khi mua, bán hàng.

Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân đi mua sắm tại chợ thay đổi thói quen sử dụng túi nhựa và túi nilon, bằng cách mang theo làn, hộp đựng dùng nhiều lần; túi giấy và túi nilon dễ phân hủy….

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực từ Thành Đoàn, các đơn vị trực thuộc triển khai hoạt động “Đổi rác thải từ ni lông và nhựa để nhận quà tặng” cho tiểu thương và người dân

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trong thời gian tới, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình này để hành động chống rác thải nhựa sẽ nhanh chóng tạo được sự lan tỏa rộng rãi tại các cơ sở, nâng cao được ý thức, trách nhiệm của nhân dân, đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.

Tin, bài: BBT 

Bài viết liên quan