Thành Đoàn Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí triển khai 3000 Ngôi nhà của pin

Trong năm 2023, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tập trung triển khai mô hình “Ngôi nhà của Pin” trên địa bàn 07 quận, huyện và 56 xã, phường, nhằm truyền tải thông điệp tích cực tới cộng đồng về việc vứt bỏ pin đã qua sử dụng đúng nơi quy định nhằm bảo vệ môi trường.

Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động mô hình Ngôi nhà Pin tại 07 quận, huyện và 56 xã, phường và hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình cho các đội hình tại cơ sở

Thành Đoàn Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí trang bị 3000 ngôi nhà của pin tại 07 quận, huyện và 56 xã, phường nhằm đảm bảo tiêu chí đẹp mắt, đồng bộ; tuy nhiên, giao cho các đơn vị chủ động trong khâu thiết kế nhằm tạo nên những mẫu mã với kiểu dáng, màu sắc riêng, mang thông điệp và phong cách riêng của từng địa phương 

Bài viết liên quan