MỞ RỘNG HỢP TÁC GIAO LƯU GIỮA CHÍNH TRỊ GIA TRẺ HAI NƯỚC VIỆT NAM VÀ Ô-XTRÂY-LI-A

Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023, đoàn 07 đại biểu T.W Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư T.W Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.W Đoàn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Ô-xtrây-li-a, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Chính trị với Hội đồng Giao lưu Chính trị Ô-xtrây-li-a (APEC). Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng là thành viên của Đoàn công tác.
Trong chương trình, đoàn đại biểu đã chào xã giao các lãnh đạo cấp cao của Ô-xtrây-li-a gồm: Chủ tịch Thượng viện Sue Lines; Chủ tịch Hạ viện Milton Dick; Thượng Nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng đặc biệt phụ trách Hội đồng APEC; Chủ tịch Hội đồng Giao lưu Chính trị Ô-xtrây-li-a Craig Emerson.
Tin, ảnh: BBT

Bài viết liên quan