Lồng ghép sinh hoạt các cuốn sách viết về Bác Hồ trong tháng 11/2022

Ngày 1/11/2022, Chi đoàn Kỹ thuật- Hình sự, Đoàn Thanh niên Công an TP tổ chức sinh hoạt Chi đoàn thường niên và lồng ghép nội dung sinh hoạt các tác phẩm viết về Bác Hồ.

Thông qua buổi sinh hoạt, nhằm giúp đoàn viên Chi đoàn nâng cao nhận thức, thường xuyên tìm hiểu đọc sách, nghiên cứu, thực hành theo tư tưởng, tấm gương, nhân cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Được biết, chuyên đề “Sinh hoạt, thảo luận cuốn sách viết về Bác Hồ” đã được Đoàn Thanh niên Công an TP nói chung triển khai rộng rãi đến các đoàn viên của đơn vị.

Tin, bài: Đoàn Thanh niên Công an Tp

Bài viết liên quan