Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, hưởng ứng Ngày Pháp luật cho lực lượng quân nhân, bộ đội nhập ngũ

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong thanh niên là bộ đội nhập ngũ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn về tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, tuyên truyền phòng chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các chương trình, diễn đàn, hội nghị, các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội

 

Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan