Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho gần 200 bạn thanh niên tại Sơn Trà

Thực hiện công tác Hội và phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên năm
2022, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, ngày 25/3/2022, Ủy ban Hội LHTN quận
Sơn Trà phối hợp với hệ thống cửa hàng Honda Tiến Thu tổ chức Tập huấn kỹ
năng lái xe an toàn cho gần 200 bạn thanh niên.
Thông qua các nội dung được hệ thống cửa hàng Head Honda Tiến Thu
hướng dẫn cũng như thực hành lái xe an toàn trên mô hình RT và lái xe sa hình,
các bạn thanh niên đã được trang bị thêm những kiến thức cho bản thân để có thể
ứng dụng trong quá trình tham gia giao thông, góp phần hình thành văn hóa giao
thông cho thanh niên.

Bài viết liên quan