Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đại học Đà Nẵng sinh hoạt định kỳ cuối năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Nẵng về sinh hoạt định kỳ của các Câu lạc bộ Lý luận trẻ thuộc 26 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn; sáng ngày 10/10, dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Nguyễn Thành Đạt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đại học Đà Nẵng, buổi sinh hoạt định kỳ đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Câu lạc bộ.

Tại buổi sinh hoạt, chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng các thành viên cũng đã có những trao đổi, thảo luận, đề xuất trực tiếp về các chính sách xã hội liên quan đến vấn đề thu hút nguồn nhân lực trẻ tại các khu vực công ( khu vực Nhà nước).

Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan