Ngày thứ 7 tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Năm 2021, BTV Thành Đoàn Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với nội dung chính là: Hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ người dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính; khuyến khích người dân đăng ký tài khoản công dân điện tử và tư vấn cách thức làm hồ sơ tại nhà thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; triển khai và thực hiện việc trao trả hồ sơ đến tận nhà cho các đối tượng già yếu, khuyến tật, trẻ em dưới 6 tuổi.

Thông qua việc tổ chức hoạt động, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “3 hơn” với các tiêu chí trọng tâm: “Nhanh hơn”, “Hợp lý hơn” và “Thân thiện hơn” gắn với Chỉ thị 29-CT/TU của Thành uỷ Đà Nẵng về nâng cao đạo đức công vụ theo tinh thần “5 xây” và thực hiện “3 chống” nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển thành phố trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên đẩy mạnh phong trào sáng kiến, giải pháp sáng tạo để hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến, xây dựng các mô hình, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Cùng với việc tổ chức hoạt động tình nguyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các bạn đoàn viên thanh niên đã tuyên truyền người dân cách thức phòng chống dịch Covid 19, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc sát khuẩn tay trước và sau khi giao dịch, tuyên truyền sử dụng khẩu trang đúng cách và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm công cộng theo tinh thần chỉ đạo nhằm chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan