HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ TƯ VẤN, TRỢ GIÚP TRẺ EM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Sáng ngày 26/11/2020, tại Hội trường Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em” thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đoàn Xuân Hiếu – Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Ngô Thị Thu Phương – Trưởng Ban phong trào – Tôn giáo – Dân tộc, UB MTTQ VN thành phố Đà Nẵng; đồng chí Phan Thị Bán – Phó chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành Đoàn, thường trực Hội đồng Đội thành phố, các thành viên Câu lạc bộ và Hội đồng Đội 7 quận, huyện trực thuộc.

Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em” thành phố Đà Nẵng hiện tại có tổng số 16 thành viên, trong đó trong Ban Chủ nhiệm có 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội, Trưởng Ban TTN –TH Thành Đoàn được phân công làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Hoạt động Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em”  thành phố Đà Nẵng là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Luật Trẻ em 2016, các văn bản pháp quy liên quan đến trẻ em, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Chức năng của Câu lạc bộ là: Tư vấn về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội và Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em thành phố trong tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em;  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình hỗ trợ trẻ em; tư vấn phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; Lên tiếng bảo vệ trẻ em trước các vụ việc xâm hại quyền trẻ em được dư luận xã hội quan tâm theo yêu cầu của tổ chức Đoàn, Đội; Tư vấn cho Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn, định hướng nội dung hoạt động của các Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp thành phố. Tư vấn, đề xuất cách thức tham gia của tổ chức Đoàn, Đội với các vụ việc thấy cần thiết phải lên tiếng nhằm tạo sự đồng thuận, tiếng nói chung của tổ chức Đoàn, Đội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ trẻ em.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm phản ánh, lấy ý kiến các vấn đề liên quan từ các thành viên, từ đó tham mưu, đề xuất với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động đảm bảo theo chương trình, kế hoạch hằng năm và phù hợp với điều kiện, tình hình trẻ em trên địa bàn thành phố./.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan