Hội thi Diễn ra trong hai ngày 8 và 9-7, hội thi thu hút hơn 400 thí sinh tham gia đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Các thí sinh tham gia thi các nội dung: Kỹ năng lập trình theo hướng tạo ra sản phẩm cấp tiểu học (bảng A); kỹ năng lập trình tập thể cấp THCS (bảng B); kỹ năng lập trình tập thể cấp THPT (bảng C); thi sản phẩm sáng tạo cấp THCS (bảng D2); thi sản phẩm sáng tạo cấp THPT (bảng D3).

Hội thi là dịp để ban tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng các thí sinh có thành tích cao nhất cho đội tuyển tin học trẻ thành phố, tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 26 vào tháng 8-2020.