Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng ngày 9/7 tại Hội trường Thành Đoàn Đà Nẵng, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Anh Nguyễn Tiến Lâm – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Dự Hội nghị có anh: Nguyễn Mạnh Dũng – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố; Nguyễn Tiến Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố; các anh chị trong Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố, các anh (chị) Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố; các anh (chị) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các quận, huyện và 150 anh (chị) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các phường, xã trên địa bàn thành phố tham dự.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Tiến Lâm – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhấn mạnh 02 mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên; 10 chỉ tiêu trọng tâm đã được Đại hội biểu quyết thông qua; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình  “Xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”…

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, anh Nguyễn Tiến Lâm – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố nhấn mạnh đến các nội dung, giải pháp triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xây dựng lớp thanh niên Đà Nẵng yêu nước, cống hiến, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích, sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như: Tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện”, “Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, thanh niên công nhân”, “Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện”… Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị vă minh”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”… Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và thanh niên giải đáp trực tiếp những khó khăn, thắc mắc của thanh niên về vấn đề khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên tín đồ tôn giáo; phân tích định hướng việc thực hiện 11 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Anh Nguyễn Tiến Lâm đã yêu cầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các quận, huyện, tập trung chỉ đạo, triển khai, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, hội viên, thanh niên cơ sở, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống của thanh niên. Thông qua việc quán triệt Nghị quyết của Đại hội Hội các cấp đến đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên trong toàn thành phố từ đó nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của hội viên, thanh niên tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra.

 

Tin: Văn Tân.

Bài viết liên quan