Hội nghị Tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho cán bộ Đoàn chủ chốt năm 2020

Sáng ngày 25/6/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho 100 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Do tình hình tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Số lượng người nghiện ma túy liên tục gia tăng, tội phạm về ma túy cũng diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy hiện nay. Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đoàn thành phố được Trung tá, Hồng Minh Hiển – Tổ trưởng tổ Tuyên truyền, Công an thành phố báo cáo Chuyên đề: “Thực trạng tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên thành phố”, các vụ buôn bán, vận chuyển gần đây của các đối tượng và hướng dẫn một số kỹ năng tiếp cận và giáo dục người nghiện. Những chất gây nghiện… Và những chất gây nghiện kích thích thần kinh khác như Amphetamine, LSD được sản xuất từ các tiền chất, hóa chất. Những chất ma túy đang được nhiều thanh thiếu niên sử dụng hiện nay. Những kiến thức được báo cáo viên truyền tải cho đội ngũ cán bộ Đoàn rất phong phú, hữu ích.

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn một số biện pháp phòng ngừa, đấu tranh của các cơ quan, đoàn thể chính quyền địa phương: Phối hợp với các ban, ngành và tổ chức chính trị xã hội tại địa phương đẩy mạnh các mặt công tác tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phù hợp với từng loại đối tượng, nhất là thanh thiếu niên và học sinh sinh viên, trong đó chú ý tuyên truyền về tác hại của ma túy tổng hợp; quan tâm gặp gỡ, cảm hóa giáo dục đối tượng sau cai nghiện, tham gia giáo dục, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người nghiện, sau cai nghiện nhằm tạo điều kiện cho họ có việc làm, thu nhập ổn định tránh tái nghiện và không tham gia vào các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; Ngăn chặn có hiệu quả nguồn “cung” chất ma túy cho người nghiện; Vận dụng phù hợp các biện pháp tuyên truyền và kiên trì tổ chức các giải pháp cai nghiện ma túy hiệu quả; Áp dụng các giải pháp chống tái nghiện ma túy, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; Kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án phòng, chống nghiện ma túy có tính khả thi cao;…

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; Là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế – xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội./.

 

Tin: Văn Tân.

Bài viết liên quan