Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020

Ngày 19/6/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên tại 64 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Hội nghị nghe GS.TS. Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Link các bài học LLCT:  https://bit.ly/info-hoclyluan

Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại trụ sở VNPT Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Duân – phó Bí thư Thành đoàn, Chủ trì Hội nghị; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các quận, huyện Đoàn và đoàn trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên của Đoàn, các Chủ nhiệm và phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ thành phố.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến, Thành Đoàn Đà Nẵng đã chia sẻ link trực tuyến Youtube các bài học lý luận chính trị lên website: thanhdoandanang.org.vn, Fanpage: Tuổi trẻ đà nẵng và các Group cán bộ Đoàn – Hội toàn thành phố với gần 3000 thành viên tham gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tin: Văn Tân.

Bài viết liên quan