Nghị quyết

Ký hiệuNgàyTrích yếuTải
Số 43-NQ/TW 24/01/2019Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải xuống
10/2017Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Tải xuống
Số: 02-CTr/TWĐTN-VP15/01/2018Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017-2022)Tải xuống
13/12/2017Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI
nhiệm kỳ (2017 - 2022)
Tải xuống
Điều lệ Đoàn khóa XITải xuống