Công văn

Ký hiệuNgàyTrích yếuTải
Số 1751-CV/BTGTUNgày 06/12/2018Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6 và 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tậy Namtải xuống
Số:283-CV/TĐTN-BTGNgày 28/6/2018Triển khai cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện 2018”của Trung ương ĐoànTải xuống
Số: 284-CV/TĐTN-BTGNgày 28/6/2018Cung cấp bài viết về thành tích của các Cá nhân thanh niên tiên tiến, Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018Tải xuống
Số: 286-CV/TĐTN-TNCNNT&ĐTNgày 28/6/2018Cập nhật hồ sơ Tài năng trẻ vào Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam
Tải xuống
Số: 285-CV/TĐTN-TNCNNT&ĐTNgày 28/6/2018Triển khai Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính (có thể lệ Cuộc thi kèm theo)Tải xuống

Tải xuống
Số: 166-CV/TĐTN-BTGNgày 09/4/2018Công văn tuyên truyền và tham gia ngày hội sách tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Tải xuống