Đoàn thanh niên Biên phòng thành phố tổ chức quán triệt, học tập hai chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

• Thực hiện Kế hoạch số 531/KH-BCH ngày 29/4/2020 của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).


• Sáng ngày 18/5/2020,Đoàn TN Biên phòng thành phố tổ chức quán triệt, học tập hai chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.


• Buổi học tập đã giúp cho ĐVTN trong đơn vị nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vô cùng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lịch sử dân tộc và xây dựng quyết tâm dùng sức trẻ của mình xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp hơn.

 

Tin: Biên Phòng thành phố

Bài viết liên quan