Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức Cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng

Chiều 15/01, cơ quan Thành Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – phó Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Thành Đoàn, đồng chí Nguyễn Bá Duân – phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Công Đoàn cơ quan, đồng chủ trì hội nghị; cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn và toàn thể cán bộ công chức Cơ quan Thành Đoàn.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Công Đoàn và phong trào thi đua năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019; báo cáo thu và chi tài chính năm 2019. Thông qua báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra phương hướng, giải pháp để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Đối với hoạt động Công Đoàn, Thường trực Thành Đoàn và Ban Chấp hành Công Đoàn luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong toàn Cơ quan phát huy quyền làm chủ và trí tuệ tập thể, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trung ương và thành phố. Vai trò của tổ chức Công Đoàn cơ quan và các tổ công đoàn bộ phận không ngừng được phát huy.

Dịp này, có 07 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và 07 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, với tinh thần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu, tích cực thi đua hưởng ứng phong trào thi đua và nội dung giao ước do Công Đoàn phát động; Ban Chấp hành Công Đoàn cơ quan Thành Đoàn đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa Công Đoàn cơ quan và Chính quyền Cơ quan; tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức những việc còn tồn tại, hạn chế trong năm 2019 và đề xuất, kiến nghị trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn ghi nhận những thành tích tập thể cơ quan Thành Đoàn, các Ban, Văn phòng tổng hợp đã đạt được trong năm 2019; qua đó, đóng góp một phần quan trọng vào thành tích chung của Đoàn thanh niên thành phố. Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức Cơ quan cần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

 

Tin: Văn Tân.

 

 

Bài viết liên quan