Thành Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức Liên hoan Câu Lạc bộ Lý Luận trẻ Cụm Duyên hải Nam Trung bộ !

Thực hiện Hướng dẫn số 38 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Liên hoan Câu Lạc bộ Lý Luận trẻ cấp Cụm. Ngày 29/11/2019, Tại Tỉnh Đoàn Quảng Nam đã diễn ra Liên hoan CLB Lý luận trẻ.

Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện để các câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các tỉnh, thành Đoàn cụm duyên hải Nam trung bộ có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình, giải pháp hiệu quả trong tổ chức hoạt động, nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, cụ thể hóa đề án “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên giai đoạn 2018-2022”.

Các đồng chí giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm 

Căn cứ hướng dẫn số 29HD/TWĐTN-BTG ngày 1/4/2019 của Trung ương Đoàn về việc thành lập và tổ chức hoạt động CLB Lý luận trẻ giai đoạn 2019-2022. Các tỉnh và Thành Đoàn trong Cụm đã tổ chức thành lập ra mắt và đi vào hoạt động.

Sáng nay, ngày 29 tháng 11 năm 2019 đoàn đã đến dâng hương và tham quan Bảo Tàng tại tượng đài mẹ Việt Nam Anh Hùng, sau đó đoàn tập trung về hội trường tỉnh Đoàn và được nghe đồng chí: Nguyễn Sự – Nguyên Bí thư Thành ủy Hội an, tỉnh Quảng Nam báo cáo chuyên đề với nội dung ” Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay”.

Đồng chí: Nguyễn Sự – Nguyên Bí thư Thành ủy Hội an, tỉnh Quảng Nam

Liên hoan CLB lý luận trẻ là diễn đàn để các thành viên trong câu lạc bộ trẻ 7 tỉnh, thành Đoàn cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến để tìm ra những giải pháp, cách làm hay nhằm triển khai tốt các hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ trong thời gian tới tại các đia phương, đơn vị  mình.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ tại Tỉnh Đoàn Quảng Nam

 các đồng chí trong câu lạc bộ dâng hoa tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng

các đồng chí trong câu lạc bộ dâng hương  tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng

các đồng chí trong câu lạc bộ giao lưu với nhau

các đồng chí trong câu lạc bộ giao lưu với nhau

 các thành viên trong câu lạc bộ tham quan bảo tàng Mẹ Việt Nam Anh Hùng

 

 

 

 

Tin, bài: Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

Bài viết liên quan