Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Đông Á nói không với ma túy, chất kích thích và các tệ nạn xã hội !

Ngày 05 tháng 3 năm 2019 Đoàn Trường Đại học Đông Á phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu tổ chức Hội nghị Tuyên truyền sinh viên Đại học Đông Á ” Nói không với ma túy, chất kích thích và các tệ nạn xã hội” .Tại Hội nghị, Báo cáo viên phổ biến, quán triệt một số nội dung về phòng, chống các tệ nạn xã hội, các vấn đề nóng diễn biến phức tạp trên địa bàn hiện nay và một số đối tượng có tư tưởng chống phá nhằm vào thế hệ thanh niên để đạt mục đích phản động gây rối trên địa bàn quận cũng như trên toàn địa bàn thành phố nói chung.

Bên cạnh đó, Báo cáo viên đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan về cách nhận biết các loại ma túy, đặc biệt là tiền chất ma túy mới cũng như hậu quả của việc sử dụng ma túy đối với giới trẻ; tác hại của việc sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông và thực trạng sử dụng rượu bia trong thanh niên…

Ban Biên tập

Bài viết liên quan