Quận Sơn Trà tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 và chương trình hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận, sáng ngày 06/10/2019, Phòng Tư pháp quận Sơn Trà phối hợp với Đoàn Thanh niên quận tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến cho gần 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận với nội dung “Luật tiếp cận thông tin và Luật an ninh mạng”.

Hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Tự Bình – Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo viên cấp thành phố phổ biến những quy định về trách nhiệm của chủ thể thực hiện việc tiếp cận thông tin, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; biện pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân cũng như những chế tài xử lý cụ thể đối với những trường hợp vi phạm luật…; tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh niên khi hoạt động trên môi trường mạng, cũng như phòng tránh những hành vi vi phạm và những rủi ro khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về ý thức chấp hành luật tiếp cận thông tin, những kiến thức cơ bản về an toàn trên môi trường mạng; đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật.

 

Tin, ảnh: Quận Đoàn Sơn Trà.

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan