Hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Cựu Quân nhân quận Sơn Trà

Vừa qua, ngày 19/7/2019, Đoàn Thanh niên quận Sơn Trà đã phối hợp với Cơ quan Quân sự quận, Hội Cựu chiến binh tổ chức sơ kết công tác tập hợp Cựu quân nhân (CQN). Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Hữu Tài – Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố; đại diện lãnh đạo BCHQS thành phố; đ/c Phan Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đại diện UBND, Ban Dân vận, Mặt trận và các Hội đoàn thể quận; UBND, Hội CCB, BCH Quân sự, Đoàn thanh niên và các Trưởng, Phó Ban liên lạc, Câu lạc bộ CQN 7 phường.

Những năm qua, triển khai thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa X) và các hướng dẫn của trên về “vận động, tập hợp CQN”, Hội CCB quận Sơn Trà đã phối hợp với Quân sự, Đoàn thanh niên quận vận động, tập hợp CQN vào sinh hoạt, hoạt động trong CLB CQN bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay trên địa bàn quận đã vận động tập hợp được 2.023/2.292 CQN vào sinh hoạt trong 95 CLB CQN ở địa bàn dân cư, đạt 88,26% so với tổng số CQN được khảo sát, CLB CQN đông thành viên là 32 đ/c, ít là 12 đ/c, trong đó có 187 đ/c là đảng viên, 807 đoàn viên, 50 đ/c tham gia cấp ủy, chi bộ, 90 đ/c công tác chính quyền, 117 đ/c công tác Mặt trận, đoàn thể ở khu dân cư, 65 đ/c tham gia dân quân tự vệ, 80 đ/c trong lưc lượng dân phòng, 1.100 đ/c là lực lượng dự bị động viên.

Câu lạc bộ CQN luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hướng dẫn của Hội CCB, cơ quan Quân sự, Đoàn Thanh niên các cấp; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải tài chính và theo quy ước đề ra. Mỗi năm CLB CQN tổ chức sinh hoạt từ 2 – 3 lần, chủ yếu vào dịp Kỷ niệm ngày truyền thống quân đội (22/12), chiến thắng 30/4 và các sự kiện quan trọng của địa phương.

Hàng năm, UBND các phường hỗ trợ cho mỗi CLB CQN 3.000.000đ, riêng An Hải Bắc bình quân mỗi CQN 30.000 đồng/người để hoạt động. Nhiều CLB CQN có những hình thức, nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả như: CLB CQN ThànhVinh 4 – phường Thọ Quang: mỗi CQN tự nguyện đóng góp 30.000 đồng/1tháng để tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tạo sự gắn kết tình đồng đội trong cuộc sống đời thường và giúp cho CQN vay sản xuất kinh doanh không tính lãi, tạo điều kiện thoát nghèo bền vững.

Qua thực tiễn, các CQN sinh hoạt, hoạt động trong các CLB CQN luôn có quan điểm chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức chấp hành và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tich cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội ở địa phương. Những CQN là quân dự bị động viên có lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, ứng cứu thiên tai đều chấp hành 100% và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm có trên 95% gia đình CQN đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” được lãnh đạo địa phương đánh giá cao và nhân dân tin yêu.

Có thể khẳng định rằng, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với vai trò của CQN ngày càng có sự chuyển biến rõ nét, xác định  CQN là một trong những lực lượng quần chúng của Đảng ở cơ sở, trẻ, khỏe được rèn luyện thử thách trong quân đội, hằng năm liên tục tăng cả số lượng, chất lượng, số đông tham gia lực lượng dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc khi có chiến tranh, trong thời bình là lực lượng quan trọng trong các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, trực tiếp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xung kích trong ứng cứu thiên tai và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Thông qua vận động, tập hợp CQN vào sinh hoạt, hoạt động trong CLB CQN giúp cho CQN không ngừng phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, xung kích trong các phong trào cách mạng ở cơ sở, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

 

Tin, ảnh: Quận Đoàn Sơn Trà.

 

 

 

 

Bài viết liên quan