Giáo dục truyền thống bằng những hoạt động cụ thể

Trong thời gian qua, cùng với các cấp chính quyền và nhân dân trong xã, tuổi trẻ xã Hòa Phong đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, có công cách mạng..

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được Đoàn xã triển khai gắn với những việc làm cụ thể hướng đến kỉ niệm 30/4 hằng năm như:  “Tháng đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”. Với phương châm tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả. Bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc với những mất mát, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước tuổi trẻ xã Hòa Phong đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Thăm, tặng quà, cho các gia đình thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng được Đoàn xã quan tâm và triển khai chương trình xuyên suốt trong năm nhằm giáo dục cho thế hệ hôm nay về truyền thống hào hùng của quân và dân ta.

Năm 2019, kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) Đoàn xã Hòa Phong tiếp tục triển khai các hoạt động mang tính chiều sâu về nội dung tuyên truyền và khơi dậy lòng yêu nước trong Đoàn viên thanh niên xã nhà.

Các hoạt động được triển khai từ Đoàn xã đến các Chi đoàn trực thuộc như tổ chức hội diễn văn nghệ của Chi đoàn trường mầm non Hòa Phong, tổ chức dọn vệ sinh, thăm và tặng quà gia đình chính sách, có công cách mạng như Chi đoàn thôn An Tân, Cẩm Toại Đông, Cẩm Toại Tây, Cẩm Toại Trung, Khương Mỹ….. với những hoạt động mang ý nghĩa và nhận thức sâu xắc trong Đoàn viên thanh niên đối với những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước cho nền độc lập hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ – Bí thư Đoàn xã cho biết, thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình tập hợp đoàn kết thanh niên gắn công tác “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” với việc thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, … để góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách”.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ đối với các Anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, có công cách mạng… là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tấm lòng tri ân, gìn giữ truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam . Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, từng bước nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ xã Hòa Phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, để xứng đáng với công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

 

 Tin, ảnh: Đoàn xã Hòa Phong

 

 

Bài viết liên quan