Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, Đoàn viên thanh niên huyện Hòa Vang năm 2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019; nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, ĐVTN huyện Hòa Vang và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện, sáng ngày 31/3/2019, tại Hội trường Huyện ủy Hòa Vang, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 170 cán bộ, ĐVTN năm 2019.

Chương trình lớp bồi dưỡng gồm có 02 phần. Buổi sáng, các học viên được nghe đồng chí Lê Văn Hùng Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. Buổi chiều, cả lớp được bổ sung kiến thức về 06 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN dưới sự dẫn dắt của Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng Khoa lý luận chính trị Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.

Qua lớp bồi dưỡng đã góp phần tăng cường việc xây dựng ý thức cho cán bộ, Đoàn viên thanh niên tôn trong nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới. Từ đó nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trên toàn huyện./.

 

                Tin, ảnh: Huyện Đoàn Hòa Vang

 

 

 

 

Bài viết liên quan