Hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Nhằm củng cố đội ngũ cán bộ đoàn, hội và bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, Đoàn viên, thanh niên ở cơ sở, Quận đoàn Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, ĐVTN trên địa bàn quận.

Đ/c Nguyễn Thị Hoài Phương –Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Chính trị Khu vực III báo cáo viên Hội nghị

Báo cáo viên cho Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Phương – Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Chính trị Khu vực III đã chia sẻ với tuổi trẻ quận Cẩm Lệ 02 chuyên đề bổ ích, ý nghĩa như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. Qua đó củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, chủ nghĩa xã hội góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Hơn 250 ĐVTN quận Cẩm Lệ tham gia Hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05

Đây là một hoạt động thật sự cần thiết cho tuổi trẻ, qua Hội nghị giúp cho tuổi trẻ xác định trách nhiệm, vai trò của bản thân trong thời đại mới từ đó góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh và đất nước ngày càng phát triển.

 

Tin, ảnh:  Quận Đoàn Cẩm Lệ.

 

 

 

Bài viết liên quan