Đoàn phường An Khê tổ chức học nghị quyết Đại hội đoàn các cấp

Ngày 10-2, Đoàn Thanh niên phường An Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 tới các đồng chí là các cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của Đoàn Thanh niên phường An Khê.
Tin, bài: Đoàn phường An Khê 

Bài viết liên quan