Quận Đoàn Sơn Trà tổ chức chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”

Thiết thực hưởng ứng hoạt động xã hội “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân”, sáng thứ bảy ngày 09 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Quận đoàn Sơn Trà đã tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân” tại Văn phòng một của UBND phường Mân Thái. “Nhanh, gọn, thuận lợi” là mục tiêu đặt ra trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”, qua đó đã tiếp nhận mới 07 hồ sơ và có hơn 20 lượt người dân đã được giúp đỡ, tư vấn về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, pháp luật,…

Trong chuỗi các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” cấp quận năm 2019, trong thời gian tới Ban Thường vụ Quận Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động trên tại các phường khác trên địa bàn quận với các nội dung như hướng dẫn làm thủ tục cấp, đổi giấy CMND, tư vấn một số thủ tục hành chính đăng ký hộ khẩu thường trú, đăng ký xe ô tô, xe gắn máy, cấp phép xây dựng,…

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, chiến sĩ trẻ trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Góp phần đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ, xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức.

 

  Tin, ảnh: Quận Đoàn Sơn Trà

 

 

 

Bài viết liên quan