166 tài khoản công dân điện tử được các tình nguyện viên hỗ trợ cho công dân tại quận Cẩm Lệ

Thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND quận và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ trong việc “Phối hợp triển khai Đoàn viên thanh niên hỗ trợ công dân đăng ký tài khoàn công dân điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2018”, Quận đoàn Cẩm Lệ đã tổ chức cho các tình nguyện viên 6 phường triển khai hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản công dân điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến” năm 2018.

Sau khi các tình nguyện viên tham gia tập huấn ngày 08/12/2018, Ban thường vụ Quận đoàn Cẩm Lệ tổ chức đồng loạt cho các tình nguyện viên ra quân hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản công dân điện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tính đến ngày 14/12/2018 đã có 166 tài khoản công dân điện tử được đăng và các tình nguyện viên đã hỗ trợ thủ tục dịch vụ công trực tuyến cho 02 công dân.

 

Tuổi trẻ quận Cẩm Lệ hướng dẫn công dân đăng ký và và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đây là một hoạt động rất ý nghĩa và cần thiết để nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại quận Cẩm Lệ, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu của tuổi trẻ góp phần cùng thành phố xây dựng thành công chính quyền điện tử.

Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan