Dự án xây dựng mô hình giảm nghèo tại các xã miền núi huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Với mục đích hỗ trợ người dân vùng dân tộc khó khăn vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống, Đoàn trường CĐ Lương thực – Thực phẩm thực hiện Dự án xây dựng mô hình giảm nghèo tại 2 xã Cà Dy và Tà Bhing thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trên cơ sở đó, Đoàn trường đã thành lập đội hình tình nguyện tham gia dự án gồm có các giáo viên Khoa Công nghệ Sinh học, các đồng chí là Phó Bí thư Đoàn trường và 18 bạn ĐVTN là sinh viên của trường. Dự án bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 12 năm 2018 với gần 20 đợt tập huấn chuyển giao Công nghệ Sinh học trồng nấm, chủ yếu là các loại nấm thương phẩm: nấm Sò (nấm Bào Ngư) và nấm Mộc Nhĩ (nấm Mèo) cho 60 hộ dân. Dự tính tổng kinh phí cho dự án tình nguyện này lên đến 300 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Đoàn trường tiếp tục hỗ trợ 500 bịch nấm sò và lắp đặt hệ thống tưới nước miễn phí cho 01 trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, dự tính tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Tin, bài: Đoàn trường Cao đẳng LTTP

 

Bài viết liên quan