Đoàn phường Hòa Xuân phối hợp cùng Công đoàn cơ quan phường tổ chức chuyến Tình nguyện tại xã Trà Vân

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, đoàn viên công đoàn tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đoàn phường Hòa Xuân phối hợp cùng Công đoàn cơ quan phường tổ chức chuyến Tình nguyện tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong 02 ngày 28 và 29/7/2018.

Với gần một tháng  phát động quyên góp trong toàn thể đoàn viên và công đoàn cơ quan phường Hòa Xuân, Đoàn phường và Công đoàn phường đã trao tặng được 10 suất quà cho gia đình chính sách tại xã Trà Vân (mỗi xuất 500.000đ) và hỗ trợ 15.000.000đ cho xã Trà Vân làm kinh phí xây dựng nông thôn mới.

Đây là hoạt động thiết thực của đoàn phường, Công đoàn cơ quan phường nhằm hướng đến phong trào “Mỗi đoàn viên một phần việc giúp đỡ nhân dân vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo”, qua đó cũng góp phần nào cho cuộc sống của đồng bào vùng sâu vùng xa được cải thiện hơn trong đời sống. Theo đó, Đoàn phường và Công đoàn phường hỗ trợ 15.000.000 đ cho xã Trà Vân xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó là 10 suất quà vận động trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn cơ quan được BTC Chương trình gửi đến các gia đình chính sách tại xã Trà Vân.

Tin, bài: Đoàn phường Hòa Xuân

Bài viết liên quan