Đoàn xã Hòa Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2018, nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Qua đó, phát huy những mặt đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại để đề ra những giải pháp cụ thể trong thời gian đến.

Sáng ngày 25/7/2018, Đoàn xã Hòa Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2018. Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Hồ Tăng Phúc – HUV – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà BCH Đoàn xã đạt được trong 6 tháng đầu năm đồng thời cũng chỉ đạo một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

          Tin, hình ảnh: Đoàn xã Hòa Bắc

Bài viết liên quan