Chi đoàn Hải đội 2 – Bộ đội Biên phòng thành phố, vượt qua mọi trở ngại khắc nghiệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hải đội 2 là đơn vị cơ động mặt nước được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên khu vực biển được phân công. Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách,do đó quá trình công tác thường xuyên phải hoạt động trong những môi trường, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ lao động cao.

Các đoàn viên Chi đoàn làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai 

Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo, động viên, giúp đỡ kịp thời của chỉ huy các cấp, ĐVTN trong chi đoàn đã nâng cao tinh thần cách mạng, bản lĩnh chính trị, luôn yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, các ĐVTN chi đoàn đã trực tiếp tham gia xuất kích hàng ngàn lượt tàu xuồng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ các lễ hội, tham gia hàng chục lượt ĐVTN tăng cường cho biên giới Tây Nguyên và Tây Nam bộ; đồng thời, tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác.

Thường xuyên được tuyên dương vì những thành tích nổi bật của các cá nhân 

Các nhiệm vụ của đơn vị phần lớn có sự tham gia của ĐVTN trong chi đoàn. Bên cạnh đó, phong trào đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật với nhiều hoạt động xã hội như: chương trình nâng bước em tới trường, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn, chương trình hãy làm sạch biển.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa 

Công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN luôn được chú trọng. Vì vậy, 100% ĐVTN luôn an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi đoàn còn luôn đi đầu trong phong trào đoàn thanh niên, thực hiện có hiệu quả mô hình con tàu thanh niên và được Bộ Chỉ huy tặng giấy khen trong xây dựng thực hiện mô hình thanh niên giai đoạn 2012-2017.

Chi đoàn có điển hình tiên tiến, năm 2016 là đồng chí Phạm Trung Hiếu được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng cấp Bộ Tư lệnh với những chiến công xuất sắc và tinh thần nỗ lực quên mình.

Cùng những thành tích đạt được, chi đoàn xứng đáng là một trong những chi đoàn tiêu biểu được tuyên dương “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố năm 2018”.

BBT

 

Bài viết liên quan