CHI ĐOÀN CƠ QUAN THÀNH ĐOÀN: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Sáng ngày 13/01/2024, tại xã ATing, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Chi Đoàn Cơ Quan Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản
Hội nghị đã tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được với những bài học kinh nghiệm, mô hình, phương thức mới trong triển khai các phong trào hành động, các chương trình của Đoàn; đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản
Cũng tại Hội nghị, Chi Đoàn Cơ Quan Thành Đoàn đã trao tặng bản đồ Việt Nam cho Đoàn xã ATing nhằm hưởng ứng Cuộc Vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động./.
Tin, ảnh: BBT

Bài viết liên quan