“THIẾU NHI ĐÀ NẴNG CÙNG HÀNH ĐỘNG – SẴN SÀNG ỨNG PHÓ TRƯỚC THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” NĂM 2023

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Đà Nẵng năm học 2023 – 2024; nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu của trẻ em trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức hoạt động “Thiếu nhi Đà Nẵng cùng hành động – Sẵn sàng ứng phó trước thiên tai và biến đổi khí hậu” năm 2023.
Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản cho biết 'UL AY NANG Ã VỚI THIÊN TAI CHO TRẺ EM PHỐ ĐÀ NẮNG và01/12năm2023 làm thay đổi thành phần khí quyển toàn cầu. Hiệu ứng nhà kính là khả năng giữ nhiệt của bầu khí quyền ngay sát bể mặt Trái Đất nhờ vào các khí nhà kính (GHG) có khả năng giữ nhiệt tỏa a bề mặt Trái Đất và mây và phát lượng nhiệt giữ lại đó vào khí quyển. Hiệu Ứng Nhà không gian BứcxaMặtTrời 2 Nhiệt Khíquyển'
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học, bàn và văn bản
Trong khuôn khổ của hoạt động “Thiếu nhi Đà Nẵng cùng hành động – Sẵn sàng ứng phó trước thiên tai và biến đổi khí hậu” năm 2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em tại 6 quận, huyện trên địa bàn thành phố (trừ quận Thanh Khê đã triển khai). Các em sẽ được trang bị những thông tin, kiến thức về biến đổi khí hậu, nguyên nhân và hậu quả, đồng thời Hướng dẫn cho các em các chiến lược, hành động trong việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó giúp các em chủ động, tích cực trong việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản
Chia sẻ với chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết: Chương trình tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu của trẻ em, nhà trường, gia đình và cộng đồng, đồng thời lan tỏa thông điệp hành động sớm không bị động trước các rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Bài viết liên quan