Hội thi văn hoá học đường 2023 chính thức khởi động

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa học đường, xây dựng môi trường giáo dục để rèn luyện nhân cách, giáo dục thế hệ trẻ. Liên ngành Sở Văn hoá – Thể thao, Thành Đoàn Đà Nẵng, Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp tổ chức Hội thi Văn hoá học đường 2023. Hội thi chính thức diễn ra vào ngày 09/12/2023 (Thứ bảy) tại Cung Thiếu nhi TP

 

Thông qua hội thi nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong học đường nhằm phát triển toàn diện trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, thể chất cho học sinh; góp phần xây dựng con người Đà Nẵng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan