Theo chân mùa hè xanh, tin học lên vùng cao, bích họa vượt sóng ra đảo xa

Một trong những điểm nhấn trong Chiến dịch Tình nguyện hè 2018 của Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng là tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ tin học cho cán bộ ở vùng cao Quảng Nam; và thực hiện bức vẽ bích họa trang trí, trên bờ kè chắn sóng (khoảng 300 mét) ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – đảo tiền tiêu trên biển Đông của Tổ quốc của duyên hải Trung bộ.

Đưa tin học lên vùng cao, vào vùng sâu và sang nước bạn Lào

Chia sẻ cùng ICTDanang, từ xã Tà Bhing, qua “Nhật ký chiến sỹ tình nguyện Mùa hè xanh”, ngày đầu tiên của Chiến dịch 2018; anh Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) cho biết:

Hôm nay (3/7/2018), các Giảng viên trẻ của Trường đã có buổi lên lớp đầu tiên trong chương trình “Bồi dưỡng Tin học” và cấp Giấy chứng nhận cho các học viên là cán bộ UBND xã thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Nếu ở các đơn vị hành chính vùng đồng bằng, việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng tin học vào công tác chuyên môn, rất dễ dàng. Thì ở một huyện vùng cao và là vùng xa thì câu chuyện ngược lại.


Do vậy, trong Chiến dịch Tình nguyện hè 2018, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã chọn việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cán bộ ở   huyện Nam Giang, xử lý, giải quyết công việc nhanh chóng hơn, bắt kịp với vùng xuôi, là nội dung quan trọng.

“Song song với lớp dành cho cán bộ, 3 Giảng viên trẻ của Trường, cũng sẽ chia nhau trang bị kỹ năng mềm, cùng cố kiến thức, phổ cập tin học, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh” – anh Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm.

Không tổ chức phổ cập, bồi dưỡng tin học; Đoàn Trường Đại học Sư phạm lại chia sẻ phương tiện với chương trình xây dựng Nông thôn mới ở huyện Hòa Vang (2 laptop, 6 bộ máy tính để bàn và 100 bộ bàn ghế) và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (5 bộ máy tính để bàn và 50 bộ bàn ghế).

      Nguồn: itcdanang.vn

Bài viết liên quan