HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN TRƯỜNG HỌC VÀ CÔNG TÁC HỘI SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn trường học và chương trình công tác Hội Sinh viên năm học 2022 – 2023; nhằm đánh giá công tác triển khai, kết quả thực hiện công tác Đoàn trường học và công tác Hội Sinh viên năm học 2022 – 2023 và cũng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, hội viên. Sáng ngày 24/8/2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình công tác Đoàn trường học và công tác Hội Sinh viên năm học 2022 – 2023.

Đồng chí Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị Tổng kết Chương trình công tác Đoàn trường học và công tác Hội Sinh viên năm học 2022 – 2023 nhằm đánh giá lại một cách tổng thể các nội dung công tác Đoàn trường học và công tác Hội Sinh viên Việt Nam thành phố năm học 2022 – 2023 bao gồm các nội dung cụ thể như: Công tác giáo dục; Công tác tổ chức các phong trào hành động; Công tác tổ chức các chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh niên, sinh viên; Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, sinh viên hội nhập quốc tế; Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và cuối cùng là đánh giá lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu của công tác Đoàn trường học và Hội Sinh viên trong năm học 2022 – 2023. Hội nghị sẽ được nghe các phần tham luận từ các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc và các ý kiến đóng góp vào Chương trình công tác Đoàn trường học và Hội Sinh viên năm học 2023 – 2024.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Đồng thời tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các cơ sở Đoàn trường học, tổ chức Hội Sinh viên trực thuộc; đồng thời tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn trường học và Hội Sinh viên năm học 2022 – 2023 nhằm kịp thời động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn trường học và Hội Sinh viên năm học 2022 – 2023.

Tin, ảnh: BBT

 

Bài viết liên quan