THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN LẦN THỨ TƯ, KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2022-2027 VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chiều ngày 11/7/2023, Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn lần thứ tư, khoá XIX được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn; đồng chí Lê Công Hùng – Phó chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng.
Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục, phòng tin tức và văn bản cho biết 'ĐOÀN TNCS HỖ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN LẦN THỨ TƯ (MỞ RỘNG) KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2022 2027 Đà ĐàNăng, ngày 11 tháng nắm 2023 TUỔI TI ĐOÀN KE XU TÌNH XÂY DỰN GI VÀ'
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn phát biểu tại Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện Ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ; Uỷ viên Ban Chấp hành Thành Đoàn; các đồng chí là Bí thư và Phó bí thư các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.
Có thể là hình ảnh về 7 người, phòng tin tức, bệnh viện và văn bản
Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang học và bệnh viện
Quang cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành thống nhất với các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời, các đơn vị trực thuộc đã trình bày 4 tham luận: Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi; Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; Công tác tạo môi trường và kết nối sinh viên 5 tốt sau tuyên dương; Công tác tổ chức cho học sinh về sinh hoạt hè. Các đại biểu cũng đưa ra các đề xuất, ý kiến có liên quan đến việc thực hiện chủ đề công tác năm như: tăng cường nâng cao năng lực, nhận thức về chuyển đổi số cho thanh niên, đặc biệt là phong trào sáng tạo trẻ, phong trào khởi nghiệp sáng tạo…
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học và bàn
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học, bàn và văn bản
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học, bàn và văn bản
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.
Trong chương trình Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn đã trao tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho 02 đơn vị dẫn đầu khối thi đua: Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc Thành Đoàn: Văn phòng Thành Đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn trao tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho 02 đơn vị dẫn đầu khối thi đua và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc Thành Đoàn.
Tin, ảnh: BBT

Bài viết liên quan