VÒNG THI CẤP THÀNH PHỐ HỘI THI OLYMPIC TOÀN QUỐC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” LẦN THỨ V, NĂM 2023

Chiều ngày 16/6/2023, tại Trụ sở Cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng, Thành Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Vòng thi cấp thành phố Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023.
Vòng thi cấp thành phố Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2023 có sự tham gia của 06 đội dự thi tại Bảng B – Bảng dự thi của các Câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Nội dung dự thi gồm 03 phần chính tương ứng với các nội dung thi cấp cụm theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Kiến thức chung, phần thi giới thiệu về Câu lạc bộ và phần thi xây dựng và bảo vệ đề án về chủ đề “Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới”.
Đối với phần 3 – phần chiếm tỷ trọng điểm nhiều nhất trong toàn bộ nội dung thi, các đội dự thi cần xây dựng được một mô hình hoặc chương trình hoạt động nhằm tăng cường nhận thức, lý tưởng, tình cảm của sinh viên, góp phần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, từ đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Kết quả, CLB Lý luận trẻ trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng xuất sắc đoạt giải Nhất; CLB Lý luận trẻ trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (2) đoạt giải Nhì; CLB Lý luận trẻ trường Đại học Đông Á đoạt giải Ba; 3 đội đoạt Giải khuyến khích là: CLB Lý luận trẻ trường ĐH Duy Tân (1), CLB Lý luận trẻ trường ĐH Duy Tân (2), CLB Lý luận trẻ trường ĐH Kinh tế (1).
Tin, ảnh: BBT

Bài viết liên quan